Search English / Pashto

Facebook Logo twitter Logo Facebook Logo Facebook Logo Pinterest Logo SkypeLogo

معرفی 

تحقق عدالت بصورت یکسان بالای کلیۀ اتباع جامعه، موجودیت محکمۀ عادلانه در سیستم عدلی و قضایی کشور، اجرای قوانین نافذه، حمایه از حقوق مظنونین و متهمین، دفاع از مظنونین و متهمین در برابر اتهام وارده برعلیۀ شان، آشکار شدن واقعیات کتمان شده و یا بی التفاتی به آن واقعیات در یک قضیۀ جزایی، مساعدت به قضا برای وضوح تمام زوایای تاریک و مبهم یک قضیه، کمک به تحقق اصل محکوم نشدن بی گناهان، افشای اجراات غیر قانونی مراجع مرتبطۀ یک قضیه به منظور اصلاح بهتر امور و  بدون موجودیت وکیل مدافع در سیستم عدلی و قضایی کشور مشکل پنداشته می شود. (بیشتر بخوانید)

ظرفیت سازی حقوقی


ظرفیت سازی حقوقی دفتر د قانون غوښتونکی در طی شش سال گذشته 31 کارگاه آموزشی در مدت مجموعی 74 روز برای قضات، څارنوالان، پولیس، وکلای مدافع، محصلین پوهنځی های حقوق


(بیشتر بخوانید)

وکالت دفاع رایگان


دفتر دقانون غوښتونکی طی بیش تر از هشت سال فعالیت خود حدود بیشتر از (16000) قضیه جزایی را در هفده ولایت تحت پوشش خویش در افغانستان اخذ و پی گیری نموده است. از مجموع قضایای اخذ شده 


(بیشتر بخوانید)

معرفی نشریات


دفتر دقانون غوښتونکی با درک این واقعیت دشوار که اکثریت اتباع افغانستان بی سواد و یا کم سواد می باشند و قریب به اتفاق آنان از فهم مسایل حقوقی بی بهره اند و یا از حقوق اساسی  


(بیشتر بخوانید)

کلنیک های سیار حقوقی


در وضعیت وخیم امنیتی موجود افغانستان حضور در نقاط دوردست، یک نوع ریسک در زندگی و قبول خطرات زیاد شمرده می شود. ولی باید برای ایجاد تغیر و انکشاف ملی، باید خطرات را پذیرفت


(بیشتر بخوانید)

اهداف و اصول

کمک به نیازمندان مساعدتهای حقوقی در قضایای جزایی و فامیلی بصورت رایگان توسط وکلای مدافع

ارائۀ مشوره های حقوقی بصورت رایگان (بیشتر ببینید),

حمایت و تطبیق ارزشهای قانون اساسی و سایر قوانین نافذۀ کشور، خاصتاً مادۀ ٣١ قانون اساسی

مساعدت برای تبارز محکمۀ عادلانه و قانونی تر شدن سیستم عدلی و قضایی کشور (بیشتر ببینید),